Tài sản đảm bảo – Điểm nghẽn trong xử lý nợ...

Tài sản đảm bảo đang được coi là điểm nghẽn chính khiến cho xử lý nợ xấu vốn đã...

Sự tích ngành ngân hàng thông qua truyện Thạch Sùng

Dưới con mắt hài hước nhưng rất thực tế chúng ta có một cái nhìn rõ ràng hơn về...