Khách hàng vay vốn tại ngân hàng có nguy cơ phải trả “lãi chồng lãi”

0
225

Từ ngày 15 tháng 3 năm 2017, ngoài nghĩa vụ trả lãi chậm trả tính trên số dư tiền gốc chậm trả, người vay tiền còn có trách nhiệm trả lãi chậm trả tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

Trước đây, khi khách hàng vay vốn tại Ngân hàng vi phạm nghĩa vụ tài chính tại Hợp đồng tín dụng, Ngân hàng chỉ được quyền yêu cầu khách hàng vay vốn trả lãi chậm trả tính trên số dư tiền gốc chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

4448616

Tuy nhiên, theo quy định tại điểm b, khoản 4, điều 14 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, thì từ ngày 15 tháng 3 năm 2017, ngoài nghĩa vụ trả lãi chậm trả tính trên số dư tiền gốc chậm trả, người vay tiền còn có trách nhiệm trả lãi chậm trả tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

Với quy định mới này, Ngân hàng được áp dụng chính sách “lãi chồng lãi” trong Hợp đồng tín dụng, làm tăng thêm gánh nặng tại chính cho khách hàng vay vốn nếu họ vi phạm nghĩa vụ tài chính theo quy định của Ngân hàng.

Bởi vậy, các cá nhân, pháp nhân khi tiếp cận nguồn vốn tại Ngân hàng cần lường trước rủi ro này, để tránh vô tình rơi vào tình huống phải chịu khoản “lãi chồng lãi” khi vi phạm nghĩa vụ trả nợ tại Ngân hàng.

Dũng Trịnh

http://thoitrangvang.vn

No votes yet.
Please wait...

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here