112017Th4
Sự tích ngành ngân hàng thông qua truyện Thạch Sùng

Sự tích ngành ngân hàng thông qua truyện Thạch Sùng

Dưới con mắt hài hước nhưng rất thực tế chúng ta có một cái nhìn rõ ràng hơn về ngành Ngân Hàng.

Lý do tại sao mọi người cần tiền thì phải đi vay. Và tại sao đi vay lại lấy lời

Trả lời nhận xét

Địa chỉ email sẽ không được công khai. Yêu cầu được đánh dấu * *