62017Th5
Bản chất của ngân hàng qua câu chuyện hài hước

Bản chất của ngân hàng qua câu chuyện hài hước

Cuộc trao đổi dưới đây được đăng trên Punch, một tạp chí hài hước của Anh, số ra ngày 3/4/1957. Nó được đăng lại như là một lời giới thiệu trong cuốn sách nổi tiếng Những âm mưu từ đảo Jekyllcủa tác giả G. Edward Griffin. Nội dung bao gồm các câu hỏi và đáp…

Read More