252017Th5
Nợ vay giảm mạnh, bầu Đức bất ngờ báo lãi

Nợ vay giảm mạnh, bầu Đức bất ngờ báo lãi

Chi phí tài chính – đặc biệt là chi phí lãi vay trong 3 tháng đầu năm của Hoàng Anh Gia Lai giảm mạnh, hàng loạt khoản vay được gia hạn 5-6 năm khiến công ty của bầu Đức có thể báo lãi 10 tỷ đồng. Theo những thông tin trong báo cáo tài chính…

Read More