112017Th5
Được nâng hạng tín nhiệm, ngân hàng kỳ vọng vay vốn rẻ

Được nâng hạng tín nhiệm, ngân hàng kỳ vọng vay vốn rẻ

Tám ngân hàng thương mại của VN vừa được tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Investors Service nâng lên mức tích cực ở một số chỉ số. Với kết quả này, các NH dự kiến sẽ huy động được nguồn vốn rẻ trong và ngoài nước phục vụ nền kinh tế. Moody’s xếp hạng…

Read More