172017Th5
Lãi suất vay mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm

Lãi suất vay mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm

Theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP thì những đối tượng được hưởng mức lãi suất nêu trên khi mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội bao gồm: – Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng. – Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo…

Read More