112017Th5
Được nâng hạng tín nhiệm, ngân hàng kỳ vọng vay vốn rẻ

Được nâng hạng tín nhiệm, ngân hàng kỳ vọng vay vốn rẻ

Tám ngân hàng thương mại của VN vừa được tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Investors Service nâng lên mức tích cực ở một số chỉ số. Với kết quả này, các NH dự kiến sẽ huy động được nguồn vốn rẻ trong và ngoài nước phục vụ nền kinh tế. Moody’s xếp hạng…

Read More
42014Th12
“Tín dụng đen” và những điều còn nhức nhối

“Tín dụng đen” và những điều còn nhức nhối

Trong tình hình kinh tế còn khó khăn. Các ngân hàng đang xiết chặt các khoản cho vay thì tình vay vốn dịch vụ bên ngoài hay còn gọi là tín dụng đen để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng , kinh doanh. Điều kiện để vay tín dụng đen Để vay được tiền…

Xem thêm