82017Th5
VPBank được chọn là ngân hàng nhận ủy thác cho vay doan nghiệp nhỏ

VPBank được chọn là ngân hàng nhận ủy thác cho vay doan nghiệp nhỏ

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF), Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký kết thỏa thuận khung ngày 5/5 về ủy thác cho vay nhằm mở thêm kênh tiếp cận mới cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với nguồn vốn hỗ…

Read More