Sự tích ngành ngân hàng thông qua truyện Thạch Sùng

0
211

Dưới con mắt hài hước nhưng rất thực tế chúng ta có một cái nhìn rõ ràng hơn về ngành Ngân Hàng.

Lý do tại sao mọi người cần tiền thì phải đi vay. Và tại sao đi vay lại lấy lời

No votes yet.
Please wait...

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.