Tạm Ứng Là Tài Sản Hay Nguồn Vốn Trong Kinh Doanh ?

Khoản tạm ứng là tài sản hay nguồn vốn trong doanh nghiệp? Tài sản và vốn liên quan như thế nào trong kinh doanh? Đây là những câu hỏi thường được nhiều người đặt ra. Để giải đáp những thắc mắc đó, chúng tôi đã đưa ra những thông tin phân tích trong bài viết dưới đây, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Tạm ứng trong kinh doanh là gì?

Tạm ứng được hiểu là vật thuộc quyền sở hữu của bạn nhưng chưa đến thời hạn quy định. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn lấy trước thì gọi là tạm ứng. Thuật ngữ này thường được dùng để ứng trước tiền lương mà người lao động nhận trước của doanh nghiệp theo hợp đồng đã thỏa thuận trước đó.

Trong hoạt động kinh doanh, một khoản tạm ứng được thanh toán hoặc nhận trước khi sản phẩm hoặc dịch vụ được giao như quy định trong hợp đồng. Theo đó, các khoản thanh toán này sẽ được coi là chi phí trả trước trong bút toán kế toán của doanh nghiệp. Đây là tài sản cần cân đối trong kế toán và khi tài sản này được sử dụng sẽ được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ phát sinh tài sản đó.

Tạm Ứng Là Tài Sản Hay Nguồn Vốn Trong Kinh Doanh ?
Tạm Ứng Là Tài Sản Hay Nguồn Vốn Trong Kinh Doanh ?

Như vậy, tạm ứng, tạm ứng lương, tạm ứng là một thuật ngữ được sử dụng trong kế toán ngày nay. Và được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Cụ thể, hoặc tạm ứng tiền lương cho người lao động.

Khoản tạm ứng được hạch toán trên tài khoản 141, được ghi cụ thể như sau:

– Bên Nợ: Tiền ứng trước, vật tư, vật tư cho công nhân của doanh nghiệp.

– Bên Có: Các khoản tạm ứng đã ứng, nếu còn dư sẽ chuyển vào quỹ hoặc trừ vào lương của người lao động. Đối với nguyên vật liệu nếu còn dư sẽ nhập lại kho.

– Đối với dư nợ: Chưa thanh toán hết số tiền tạm ứng.

Tìm hiểu xem khoản tạm ứng là tài sản hay nguồn vốn

Trước hết, để rút ra một khoản tạm ứng là tài sản hay nguồn vốn, chúng ta hãy cùng tìm hiểu các khái niệm về tài sản là gì, vốn trong doanh nghiệp là gì và cùng nhau phân tích, phân loại chúng.

Tài sản trong doanh nghiệp

Khái niệm về tài sản trong doanh nghiệp

Tài sản là vật chất được sử dụng để sản xuất hoặc tiêu dùng. Tài sản của doanh nghiệp là vật có thật, có thể là tiền, các giấy tờ có giá trị bằng tiền và các quyền thuộc quyền quản lý, sở hữu của doanh nghiệp, được doanh nghiệp sử dụng vào hoạt động kinh doanh của mình.

*tạm ứng là tài sản hay nguồn vốn
tạm ứng là tài sản hay nguồn vốn

Doanh nghiệp bao gồm các tài sản như: tiền, chứng khoán, nhà xưởng, thiết bị, hàng hóa, thương hiệu, .. Tài sản của doanh nghiệp được hình thành từ sự góp vốn của chủ doanh nghiệp và các nhà đầu tư và do doanh nghiệp tích lũy được từ hoạt động kinh doanh của mình. Tài sản này có nguyên giá cố định và chắc chắn sẽ nhận được lợi ích trong tương lai.

Phân loại tài sản trong doanh nghiệp:

Tài sản của một doanh nghiệp được chia thành hai loại chính là tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.

Tài sản ngắn hạn là gì?

Tài sản lưu động là tài sản có thời gian sử dụng hữu ích bình quân khoảng 12 tháng hoặc trong một chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp. Có giá trị sử dụng thấp, thường được đưa vào sử dụng cho các kế hoạch đầu tư ngắn hạn, nhằm đảm bảo khả năng thanh toán và sinh lời, tránh lãng phí trong quá trình luân chuyển.

Tài sản dài hạn là gì?

Tài sản dài hạn là tài sản có thời gian sử dụng hữu ích trên 12 tháng và được sử dụng trong nhiều chu kỳ kinh doanh. Có giá trị sử dụng lớn và hình thức không bị thay đổi qua nhiều chu kỳ kinh doanh. Tài sản dài hạn bao gồm tài sản cố định, doanh thu dài hạn, đầu tư tài chính dài hạn và các loại tài sản dài hạn khác.

Nguồn vốn kinh doanh

Định nghĩa Nguồn vốn trong doanh nghiệp là nguồn hình thành trên tài sản của doanh nghiệp. Vốn là một quan hệ tài chính mà thông qua đó, một lượng tiền có thể được khai thác hoặc huy động để đầu tư vào các hoạt động của doanh nghiệp. Chủ thể phải chịu trách nhiệm kinh tế và pháp lý đối với tài sản đó.

Phân loại nguồn vốn trong doanh nghiệp: Nguồn vốn của doanh nghiệp được chia thành hai loại, đó là vốn tự có và vốn nợ phải trả.

*

Vốn chủ sở hữu là vốn của chủ sở hữu ban đầu, do doanh nghiệp tạo ra nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Nguồn vốn này có thể sử dụng lâu dài và không cần cam kết thanh toán.

Nợ phải trả là vốn đi vay mà doanh nghiệp có nghĩa vụ phải trả bằng các nguồn lực của mình. Đây là nguồn vốn quan trọng cần đáp ứng trong quá trình sản xuất. Nguồn nợ này bao gồm các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn từ các ngân hàng và các tổ chức kinh tế. Doanh nghiệp phải sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn này để đảm bảo khả năng thanh toán và mở rộng tích lũy.

Mong rằng bạn đã trả lời được câu hỏi tạm ứng là tài sản hay nguồn vốn. Chúng ta cũng có thể hiểu tạm ứng là tài sản và cũng có thể là nguồn vốn, vì tài sản và nguồn vốn luôn có quan hệ mật thiết với nhau, bất kỳ tài sản nào cũng có thể được hình thành từ một hoặc nhiều nguồn vốn, và bất kỳ nguồn vốn nào cũng có thể tạo thành một hoặc nhiều tài sản.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết Tạm Ứng Là Tài Sản Hay Nguồn Vốn Trong Kinh Doanh ? , hãy luôn theo dõi Dich vu vay von để cập nhật những thông tin mới nhất nhé! Chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc!

Viết một bình luận