Giải Thích Tại Sao Tổng Tài Sản Bằng Tổng Nguồn Vốn A-Z

Tổng tài sản bằng tổng nguồn vốn là gì? Là tất cả những nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát, nắm giữ và có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ tài sản đó.

Tổng tài sản bằng tổng nguồn vốn

Nguồn vốn là những quan hệ tài chính mà thông qua đó đơn vị kinh doanh có thể khai thác hay huy động một số tiền nhất định để đầu tư cho đơn vị đó.

“Vốn là nguồn hình thành tài sản”

Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn luôn gắn bó mật thiết và không thể tách rời.

Giải Thích Tại Sao Tổng Tài Sản Bằng Tổng Nguồn Vốn A-Z
Giải Thích Tại Sao Tổng Tài Sản Bằng Tổng Nguồn Vốn A-Z

 tổng tài sản bằng tổng nguồn vốn[/caption]Tổng tài sản luôn bằng tổng nguồn vốn

Đối với mỗi chủ thể trong doanh nghiệp (thực thể hữu hình hay thực thể vô hình) như nhà xưởng, thiết bị, … cần phải nhìn từ hai phía:

Bên tài sản: Thực thể đó là gì? Mục đích của nó là gì? Nguồn vốn: Thực thể đến từ đâu?

Như vậy, ở bất kỳ thời điểm nào trong mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn, tổng tài sản của chủ thể luôn bằng tổng nguồn vốn.

Giải Thích Tại Sao Tổng Tài Sản Bằng Tổng Nguồn Vốn A-Z
Giải Thích Tại Sao Tổng Tài Sản Bằng Tổng Nguồn Vốn A-Z

Trong chủ đề Nguồn vốn, bạn đã học:

NGUỒN VỐN = VỐN CHỦ SỞ HỮU + NỢ PHẢI TRẢ

=> TÀI SẢN = VỐN CHỦ SỞ HỮU + NỢ PHẢI TRẢ,

hoặc: VỐN CHỦ SỞ HỮU = TÀI SẢN – NỢ PHẢI TRẢ

Đây là phương trình cơ bản nói lên “sức khỏe” của doanh nghiệp.

Bạn có thể hiểu đơn giản: Những gì doanh nghiệp có là tổng tài sản của doanh nghiệp trừ đi số tiền mà doanh nghiệp đang nợ.

Một ví dụ đơn giản: Đơn vị muốn mua máy với giá 1 tỷ đồng theo hình thức trả góp nhưng chỉ có 300 triệu đồng, đơn vị vay ngân hàng 700 triệu đồng. Như vậy, vốn đơn vị thực tế bỏ ra để đầu tư thiết bị này là 300 triệu. Thiết bị này vẫn được đăng ký dưới tên của đơn vị đó, nhưng chủ sở hữu của thiết bị là ngân hàng. Khi đơn vị thanh toán toàn bộ số tiền đã vay ngân hàng thì ngân hàng sẽ chuyển quyền sở hữu cho đơn vị.

Còn đối với đơn vị nào có nhiều tài sản và ít nợ phải trả thì đơn vị đó có năng lực tài chính tốt.

Một đơn vị có nhiều tài sản, nhiều nợ phải trả thì không có nhiều tiềm lực về tài chính nhưng lại có được tiền do chiếm dụng vốn của bên khác. Hy vọng qua những chia sẻ về kiến ​​thức tổng tài sản bằng tổng nguồn vốn trên đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cụm từ này.

TẠI SAO GIÁ TRỊ TỔNG TÀI SẢN BẰNG GIÁ TRỊ TỔNG NGUỒN VỐN TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

HỎI:  Tại sao Tổng Giá trị Tài sản lại bằng Tổng Vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán? Đây có thể là một câu hỏi khi bạn đi phỏng vấn. Mặc dù anh ta có thể nhìn thấy nó, nhưng anh ta không thể diễn đạt nó bằng lời.

ĐÁP LẠI:

Trước khi trả lời câu hỏi này, bạn cần biết định nghĩa Tài sản là gì và Vốn là gì. Từ đó bạn sẽ suy ra được tại sao Giá trị Tổng tài sản lại bằng Giá trị Tổng nguồn vốn trong bảng cân đối kế toán

  • Tài sản: Là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và là nơi có thể thu được các lợi ích kinh tế trong tương lai. (Ví dụ: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, hàng tồn kho, các khoản phải thu … những khoản này chắc chắn doanh nghiệp có thể kiểm soát được và sẽ mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai).
  • Nguồn vốn: Là Nguồn hình thành nên tài sản.. Tại sao nói vốn là nguồn hình thành tài sản? Bởi vì khi bạn có tài sản, người ta thường hỏi bạn có tài sản đó ở đâu ?. CChính câu hỏi ở đâu chính là câu trả lời cho nguồn hình thành nên tài sản. Vậy là các bạn thống nhất là Nguồn vốn là nguồn hình thành nên tài sản rồi nhé?. Tài sản chỉ có duy nhất 2 nguồn hình thành là:

+ Tài sản riêng: Ví dụ tiền chúng ta có được là do chúng ta làm việc, do chúng ta nhận được cổ tức, do ai đó cho nhưng chúng ta không phải trả cho ai, do kết quả sản xuất kinh doanh của công ty chúng ta. Chúng ta tạo ra lợi nhuận…. Vì vậy tài sản được hình thành từ nguồn mà không phải trả cho ai, người ta gọi là tài sản được hình thành từ vốn chủ sở hữu.

+ Tài sản có được do vay tín chấp, mua khống, vay mượn: Tài sản được hình thành từ việc mua tín dụng, mua khống, vay mượn. Nếu bạn mua bằng tín dụng, mua ngắn hạn, hoặc mua bằng khoản vay, bạn phải có nghĩa vụ thanh toán. Vậy Tài sản được hình thành từ việc mua tín dụng, mua khống, vay mua bằng cách đi vay, người ta gọi là tài sản hình thành từ nợ phải trả

KẾT LUẬN: Tài sản có 2 nguồn hình thành là vốn chủ sở hữu và nợ phải trả.

Bây giờ, chúng ta sẽ lý giải tại sao giá trị bên tài sản bằng giá trị bên vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán.

Như đã biết, khi giao dịch kinh tế xảy ra luôn ghi 2 tài khoản. Một bên ghi nợ và một bên ghi có và số tiền phải tương đương. Đây là nguyên tắc kế toán kép khi thực hiện .

Và bất kỳ giao dịch kinh tế nào xảy ra trong công ty, cho dù nó được ghi lại như thế nào, cuối cùng đều làm cho giá trị của tài sản tăng lên hoặc giá trị của tài sản giảm xuống. Như bạn đã xác nhận, Nội dung có nguồn hình thành. Vì vậy một khi giá trị của tài sản tăng hoặc giảm thì Nguồn vốn cũng phải tăng hoặc giảm tương ứng với giá trị của tài sản đó tăng hoặc giảm.Do đó, chúng ta có phương trình kế toán cân bằng giữa Tài sản và Nguồn vốn trong bảng cân đối kế toán như sau:

TỔNG TÀI SẢN = NỢ PHẢI TRẢ + VỐN CHỦ SỞ HỮU.

Để giải thích rõ hơn về phương trình trên, bạn có thể xem ví dụ cụ thể bên dưới. Nó sẽ rõ ràng

Ví dụ Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, bạn có 10.000.000 tiền mặt. Điều này có nghĩa là Tổng tài sản của bạn tại thời điểm 31/12/2015 là 10 triệu đồng. Và bạn của bạn sẽ hỏi bạn rằng bạn lấy 10 triệu này ở đâu. Bạn sẽ trả lời theo hai cách:

Cách 1: 10 triệu này là của mình, do mình tích góp được 1 năm đi làm. Tức là bạn đang nói rằng nguồn gốc của 10 triệu này là bạn đi làm và tiết kiệm, không phải trả cho ai cả. Vì vậy nguồn hình thành 10 triệu này là công tích lũy và không bắt buộc phải trả cho ai đó. Vì vậy trong kế toán họ nói là nguồn tài sản không phải trả cho ai thì gọi là Nguồn vốn chủ sở hữu. (Loại tài khoản 4). Vậy Tổng tài sản phải bằng Tổng nguồn vốn bằng 10 triệu trên bảng cân đối kế toán

Tổng tài sản (Tiền mặt) = 10 triệu = Tổng nguồn vốn (Vốn chủ sở hữu) = 10 triệu

Cách 2:  10 triệu này là của mình, mình có 4 triệu đi làm và tích lũy trong 1 năm và không phải trả cho ai. Còn 6 triệu còn lại là do tôi vay của bạn tôi và tôi phải trả cho bạn tôi 6 triệu. Do đó, tổng tài sản 10 triệu bằng tiền trong trường hợp này được hình thành từ 2 nguồn: Vốn chủ sở hữu (TK loại 4) là 4 triệu và Nợ phải trả (TK 3) là 6 triệu.

Tổng tài sản (Tiền mặt) = 10 triệu = Tổng nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu (4 triệu) + Nợ phải trả (6 triệu)

Bảng cân đối kế toán cho biết tài sản và nguồn gốc của tài sản tại bất kỳ thời điểm nào. Nên từ các giải thích trên chúng ta kết luận rằng tổng giá trị tài sản phải bằng tổng giá trị nguồn vốn .

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết Tổng tài sản bằng tổng nguồn vốn, hãy luôn theo dõi Dichvuvayvon để cập nhật những thông tin mới nhất nhé! Chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc!

Viết một bình luận