Nguồn Vốn Thường Xuyên Là Gì ? Giải Đáp A-Z

Nguồn vốn thường xuyên là gì. Căn cứ vào thời gian huy động và sử dụng vốn tiêu chuẩn này có thể chia vốn của doanh nghiệp thành hai loại là vốn thường xuyên và vốn tạm thời.

Nguồn vốn thường xuyên là gì?nguồn vốn tạm thời là gì?

Định nghĩa: Vốn thường xuyên là tổng thể các nguồn vốn có tính chất ổn định mà doanh nghiệp có thể sử dụng vào hoạt động kinh doanh của mình

Nguồn vốn tạm thời là nguồn vốn có tính chất ngắn hạn (dưới một năm) mà doanh nghiệp có thể sử dụng để đáp ứng các yêu cầu về vốn có tính chất tạm thời phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Nguồn Vốn Thường Xuyên Là Gì ? Giải Đáp A-Z
Nguồn Vốn Thường Xuyên Là Gì ? Giải Đáp A-Z

Đặc trưng

Căn cứ vào thời gian huy động và sử dụng vốn tiêu chuẩn này có thể chia vốn của doanh nghiệp thành hai loại là vốn thường xuyên và vốn tạm thời. Cách phân loại này giúp nhà quản lý xem xét việc huy động các nguồn vốn phù hợp với thời gian sử dụng của các yếu tố cần thiết cho quá trình kinh doanh.

Nguồn vốn tạm thời bao gồm các khoản vay ngắn hạn ngân hàng và các tổ chức tín dụng, các khoản nợ ngắn hạn khác.

Vốn thường xuyên thường dùng để mua sắm, hình thành tài sản cố định và một phần tài sản cố định hiện hành cần thiết cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Cách xác định vốn thường xuyên của doanh nghiệp

Vốn thường xuyên của công ty tại một thời điểm có thể được xác định theo công thức:

Vốn thường xuyên của doanh nghiệp = Vốn chủ sở hữu + Nợ dài hạn (1)

Hoặc:

Vốn thường xuyên của doanh nghiệp = Tổng tài sản của doanh nghiệp – Nợ ngắn hạn (2)

Trên cơ sở xác định vốn thường xuyên của doanh nghiệp còn xác định được vốn lưu động thường xuyên (hay còn gọi là vốn lưu động ròng) của doanh nghiệp.

Vốn lưu động thường xuyên là nguồn vốn ổn định, có tính chất lâu dài để hình thành hoặc tài trợ cho các tài sản lâu dài cần thiết trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (có thể là một phần hoặc toàn bộ tài sản của doanh nghiệp). lưu động thường xuyên tùy thuộc vào chiến lược tài chính của doanh nghiệp).

Vốn lưu động thường xuyên của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định có thể xác định theo công thức sau:

Vốn lưu động thường xuyên = Vốn thường xuyên của doanh nghiệp – Giá trị tài sản dài hạn

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết Nguồn vốn thường xuyên là gì, hãy luôn theo dõi dichvuvayvon.org để cập nhật những thông tin mới nhất nhé! Chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc!

Viết một bình luận